หน้าแรก
   ประวัติเรือนจำ
   ประวัติผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ภารกิจ
   โครงสร้างทางการบริหาร
   ข้อบังคับการเยี่ยมญาติ
   สถิติผู้ต้องขัง
   แผนที่ตั้ง

สถิติผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่

ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด จำนวน 3,984 คน
ผู้ต้องขังคดีอยู่ระหว่าง ฯ จำนวน 620 คน
ผู้ต้องขังโทษประหาร จำนวน 3 คน
ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต จำนวน 856 คน
ผู้ต้องขังโทษเกิน 15 ปี จำนวน 3,312 คน
ผู้ต้องขังโทษต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 1,292 คน
 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

โทร 044323390-5,044323318,044323123,044323322,044002758,099-0199707
แฟกซ์ 044323322,044323123,044323318

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology