อุปกรณ์สำหรับลักลอบนำโทรศัพท์หรือยาเสพติดเข้าภายในเรือนจำ โดยยิ่งข้ามกำแพงเรือนจำ

         เมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลาประมาณ ๐๘.๒๐ น.  นายนรศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์   เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน และนายสุรินทร์  ศรีวิเศษ  เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายรักษาการณ์   ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายรักษาการณ์ให้เข้าตรวจความเรียบร้อยแนวกำแพงภายในเรือนจำซอยเล็ก ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการเรือนจำฯ (นายคงกริช  พรคงธวัช) ที่มีแนวทางและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  มิให้บุคคลภายนอกขว้างปาสิ่งของข้ามกำแพงเรือนจำฯ และให้มีการตรวจตรารอบกำแพงเรือนจำฯอย่างเข้มงวด นั้น
 
          จากการตรวจความเรียบร้อยนั้นพบขวดน้ำดัดแปลงเป็นจรวจแรงดันน้ำ  จำนวน ๑ ลูก  ตกอยู่ระหว่างป้อม ๒-๓  บริเวณหลังตึกเรือนนอนแดน ๕  จึงได้แจ้งนายจิรศักดิ์  นรินทรางกูร ณ อยุธยาหัวหน้าฝ่ายรักษาการณ์ทราบ  และได้นำมาตรวจสอบที่ฝ่ายรักษาการณ์ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทั้ง ๓ นาย พบว่าสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ภายในขวดน้ำดัดแปลงเป็นโทรศัพท์มือถือ ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์   นายจิรศักดิ์ฯ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

อัพเดทเมื่อ : 19-08-2011 00:00:00


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

โทร 044323390-5,044323318,044323123,044323322,044002758,099-0199707
แฟกซ์ 044323322,044323123,044323318

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology