โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่เรือนจำจะได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม ทางเรือนจำกลางคลองไผ่จึงได้ส่งนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับอนุมัติให้ออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัด โศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 24-07-2019 00:00:00


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

โทร 044323390-5,044323318,044323123,044323322,044002758,099-0199707
แฟกซ์ 044323322,044323123,044323318

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology