เรือนจำกลางคลองไผ่จัดฝึกระเบียบแถว การรายงานตัว การทำความเคารพ สำหรับข้าราชการราชทัณฑ์

นายบุญส่ง กล่อมแสง นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่

อำนวยการฝึกระเบียบแถว การรายงานตัว การทำความเคารพ แก่ข้าราชการเรือนจำกลางคลองไผ่

ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าเรือนจำฯ  โดยนายทัศนัย รักงาม นักทัณฑวิทยาชำนาญการ ทำหน้าที่ครูฝึก

อัพเดทเมื่อ : 07-08-2013 00:00:00


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

โทร 044323390-5,044323318,044323123,044323322,044002758,099-0199707
แฟกซ์ 044323322,044323123,044323318

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology